Zsongó Bárka Egyesület | Tini Bárka 2016/17 program bemutatása
1357
post-template-default,single,single-post,postid-1357,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-14.5,qode-theme-bridge

Tini Bárka 2016/17 program bemutatása

Tini Bárka 2016/17 program bemutatása


A Zsongó Bárka alapítása óta, az elmúlt 10 év alatt csecsemőből tini korba cseperedett egy generáció. A munkánk során eddig elért gyermekek jelentős része ma tinédzser és másképpen kell őket és családjaikat is megszólítanunk, mint korábban. Más problémák és (lét)kérdések foglalkoztatják őket, másképpen kommunikálnak, mint a kisgyermekek. Az ifjak megszólításához hozzáállásunk megújítására, újfajta programokra és újszerű kommunikációra van szükség. Célunk továbbra is a közösségfejlesztés, elsősorban a tinik körében. A Tinni Bárka nevű páylázati projektünk keretében a 2015-ben kezdett Tini Bárka című projektünket szeretnénk 2016/17­-ben folytatni.Célunk, hogy felkészítsük tinédzser gyermekeinket saját, valódi (nem csupán virtuális) közösségeik egyre önállóbb, felelősségteljes építésére és gondozására. Ehhez nagy hangsúlyt kell fektetnünk a fiatalok önismeretének­ és társas ismereteinek, valamint kulturális és társadalmi érzékenységüknek és ismereteinek fejlesztésére is.
Munkánk során továbbra is eszközként használjuk az élmény­ és művészetpedagógiai módszereket, a szemlélő, az elemző és az alkotó, továbbá a beavató jellegű tevékenységeket (mint pl. dráma, zene, képzőművészet, vitafórum, túrázás, alkotás, kétkezi tevékenységek):
• színházlátogatás;
• filmklub;
• fórum;
• önkéntes szolgálat: pl. előadás, programszervezés, adománygyűjtés, kertrendezés, kisebb karbantartási munkák, csoportkísérés,
tudósítás, stb.
Programjaink alkalmával az ifjaknak lehetőséget biztosítunk, hogy
• fejlesszék ön- ­és társismeretüket;
• mélyebben megismerjék identitásalkotó (pl.: egyéni, családi, felekezeti, nemzeti, kulturális) értékeiket;
• az európai kultúra gyökereit;
• továbbá megismerjék és tiszteljék idegen kultúrák értékeit;
• felismerjék és elsajátítsák a humanitárius értékrendet.
Fontosnak tartjuk, hogy ebben az életkorban rávezessük őket az önkéntes segítő magatartásra is.
Programjainkban a szülőknek, felnőtteknek is lehetőségük nyílik bekapcsolódni segítőként, aktív közreműködőként.
Az újszerű, beavató szemléletű önkéntes segítő módszerrel a hátrányos helyzetben élő családokat aktív önkéntes munkára ösztönözzük,
így biztosítjuk a program hatékonyságát. A beavató szemléletű munka lényege, hogy a programok megvalósításába a rászorulókat is aktív
önkéntessé tesszük (pl. bevonjuk a vendéglátás előkészítésébe, a projekt dokumentálásába).
Célunk, hogy a fiatalok egy napon képesek és motiváltak legyenek átvenni és tovább vinni közösségük szervezését.
A projekt időszaka: 2016.03.31-2017.03.30.
A rendezvény a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával valósul meg, a NEA NO 16M 0690 jelű pályázat keretében.